Rakennuttaminen

Rakennuttaminen

Vastuullisena rakennuttajana pidämme huolen siitä, että kaikki saneeraushankkeet toteutetaan turvallisesti nykyaikaisten määräysten ja lakien mukaan. Olemme luotettavia, toimimme asiakaslähtöisesti ja uskomme, että hyvin tehdyn suunnitelman avulla remontin kustannukset pysyvät kurissa, työn laatu korkeana ja turvallisuusriskit pieninä. 

Hankesuunnittelu

Tutkimme ja kartoitamme kiinteistön kunnon perusteellisesti. Selvitämme, mitä korjattavaa taloyhtiössä on ja missä laajuudessa sitä on teknisten ja taloudellisten raamien sisällä mahdollista toteuttaa. 

Saneerauksen suunnittelu ja käynnistäminen

Pääsuunnittelijana teemme kuntoarvioon perustuvan saneeraus- tai uudisrakentamissuunnitelman, johon sisältyvät suunnitelmat ja kustannuslaskelmat asiakirjoineen ja lupineen sekä urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta.

Valvonta

Työmaavalvojana noudatamme valvontasuunnitelmaa ja teemme säännöllisiä tarkastuksia työmailla. Pidämme yhteyttä yhteistyötoimijoihin ja takaamme, että asiakkaan etu toteutuu remontin joka vaiheessa.

Työn johtaminen

Työnjohtajana otamme rakennusprojektit haltuun kokonaisuudessaan ja huolehdimme, että rakentaminen etenee suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. 

Turvallisuuden koordinointi

Turvallisuuskoordinaattorina toimimme taloyhtiön edustajana rakennushankkeessa. Varmistamme tuvallisuuteen liittyvien säädösten ja vastuiden toteutumisen hankkeen valmistelu- suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.