Palvelut

Palvelut

Vastuullisena rakennuttajana pidämme huolen siitä, että kaikki saneeraushankkeet toteutetaan turvallisesti nykyaikaisten määräysten ja lakien mukaan. Olemme luotettavia, toimimme asiakaslähtöisesti ja uskomme, että hyvin tehdyn suunnitelman avulla remontin kustannukset pysyvät kurissa, työn laatu korkeana ja turvallisuusriskit pieninä. 

Rakennuttaminen

Projektin johto

Laadimme hankekohtaisesti tarvittavat urakka-asiakirjat, kilpailutamme urakat, käymme urakkaneuvottelut, valitsemme urakoitsijat yhdessä tilaajan kanssa ja teemme urakkasopimukset.

Hankesuunnitelma

Selvitämme hankekohtaisesti, mitä korjattavaa rakennuskohteessa on ja missä laajuudessa sitä on teknisten ja taloudellisten raamien sisällä mahdollista toteuttaa. Teemme hankesuunnitelmat tiiviissä yhteistyössä taloyhtiön päättäjien kanssa.

Työmaavalvonta

Työmaavalvojana noudatamme valvontasuunnitelmaa ja teemme valvontakäyntejä työmailla. Dokumentoimme käynnit ja pidämme yhteyttä yhteistyötoimijoihin. Työhön sisältyy kustannusten valvontaa ja laskutuksen tarkastamista. 

Osakasremonttivalvonta

Valvomme taloyhtiön osakkaiden teettämiä hankkeita, kuten kylpyhuone- ja keittiöremontteja sekä lattiamateriaalien vaihtoja.

Turvallisuuskoordinointi

Turvallisuuskoordinaattori on taloyhtiön nimeämä henkilö rakennushankkeessa. Pätevä turvallisuuskoordinaattorimme varmistaa turvallisuuteen liittyvien säädösten ja vastuiden toteutumisen hankkeen valmistelu- suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Kuntoarvio

Tutkimme ja kartoitamme kiinteistön kunnon perusteellisesti.

Suunnittelu

Pääsuunnittelu

Teemme saneeraus- tai uudisrakentamiskohteeseen pääsuunnitelmat, työselostuksen ja haemme rakennusluvan.

Rakennesuunnittelu

Rakennetekniikkaan erikoistunut insinöörimme tuottaa rakentamista varten tarvittavat piirustukset ja asiakirjat teknisine tietoineen ja laskelmineen. Rakennesuunnittelija huolehtii siitä, että rakenteet täyttävät turvallisuuden, terveyden ja ympäristön vaatimukset.

Rakennussuunnittelu

Asiakkaan toiveet huomioiden rakennuspääpiirrustusten teko.